AKADEMIA DOBRYCH MANIER W ŁUGUSIU :-)

 

,,AKADEMIA DOBRYCH MANIER” taki tytuł nosi akcja, do której dołączyły nasze przedszkolaki!

Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci ogólnej wiedzy na temat zasad i umiejętności kulturalnego zachowania oraz dobrych manier, jak też powszechnie obowiązujących zwrotów grzecznościowych. Ponadto, zakres merytoryczny materiałów dydaktycznych przeznaczonych do akcji zakłada kształtowanie postaw w duchu zrozumienia i szacunku do siebie oraz innych osób. Zajęcia edukacyjne, zaplanowane w ramach akcji, bazowały na angażujących zadaniach logicznych i plastycznych, dostosowanych do wieku i kompetencji poznawczych dzieci. Przedstawiamy, więc dzieła naszych Ekspertów Dobrych Manier 🙂