11 listopada

W naszym przedszkolu co roku czcimy rocznice odzyskania przez Polskę niepodległości. Wyjątkowa sytuacja rodzi wyjątkowe okoliczności: tym razem 11 listopada, każda z grup w naszym przedszkolu świętowała oddzielnie zgodnie z obostrzeniami. 10 listopada na sali gimnastycznej każda z grup oddzielnie odśpiewała hymn państwowy biorąc udział w akcji Niepodległa do hymnu! Głównym celem spotkania było kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego. Jego kultury i tradycji oraz poznanie symboli narodowych naszego kraju. Możemy z dumą powiedzieć, że w naszym przedszkolu rosną mali patrioci!

Niepodległa do hymnu!

Śpiewają Pszczółki   https://youtu.be/uFxXV3TJYTY

Śpiewają Jeżyki https://youtu.be/Yp8HgKafd1A

Śpiewają Ługusie https://youtu.be/uFxXV3TJYTY