Międzypokoleniowa integracja z Seniorami

Starszaki z przedszkola nr 3 Ługuś po raz kolejny pokazały, że chętnie współpracują z lokalnym środowiskiem. Tym razem Ługusie zaprosiłydo przedszkola seniorów z Klubu GROTa oraz MGOK działających w Karczewie, na wyjątkowy program artystyczny. To międzypokoleniowe spotkanie było bardzo istotnym wydarzeniem dla przedszkolaków. Dzieci z dużym zaangażowaniem przygotowywały się do występu dla swoich gości. Specjalnie na tę okoliczność zaprezentowały bogaty repertuar – inscenizacje, wiersze i piosenki. Po skończonym przedstawieniu seniorzy zostali ugoszczeni słodkim poczęstunkiem. Spotkanie ze starszakami umilały również wspólne zabawami przy muzyce. Na takich wizytach zyskują obie strony. Seniorzy nie tylko świetnie spędzają czas, ale doskonale widać jak czerpią pozytywną energię od przedszkolaków. Z kolei dzieci widzą, że starość nie jest niczym strasznym, a jedynie kolejnym, naturalnym etapem w życiu. Jedną z głównych idei tego projektu jest budowanie systemu wartości i wychowywanie dzieci tak, aby były wrażliwe na los osób starszych. Potrafiły także dostrzec rolę seniorów w rodzinie i społeczeństwie, a także chciały nieść im pomoc.