Próbna ewakuacja przeciwpożarowa

 

 Dnia 30.10.2020 w naszym przedszkolu miała miejsce próbna ewakuacja przeciwpożarowa. Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia oraz zapoznanie dzieci i pracowników placówki z zasadami bezpiecznej ewakuacji.

Zakres i przebieg działań został uzgodniony z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej. Ta też jednostka przyjechała do naszego przedszkola, aby obserwować jak uczestnicy ewakuacji na sygnał syreny alarmowej opuścili budynek wyznaczonymi wyjściami ewakuacyjnymi poza teren przedszkola. Cała akcja przebiegała sprawnie i bez zakłóceń. Na kilka minut wszystkie sale przedszkolne i pomieszczenia administracyjno – gospodarcze pozostały puste. Wszystkie dzieci bardzo sprawnie, bezpiecznie i szybko opuściły budynek.