Grupa II – Motylki

 

Anna Góralska

nauczyciel mianowany

 

Katarzyna Jarzębowska

 nauczyciel dyplomowany

 

Emilia Kowalska

pomoc nauczyciela

 

              Barwne Motylki witają!

 

W naszej grupie „uczymy się bawiąc i bawimy ucząc”. Wszystkie nasze działania zmierzają do poznania świata. Uczymy się też samodzielności w działaniu. W czasie zajęć staramy się skupić uwagę, żeby poznać wiele ciekawych rzeczy. Śpiewamy, tańczymy, wyklejamy, malujemy farbami i kolorujemy. Bardzo lubimy spacery i zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Po ciężkiej pracy relaksujemy się i odpoczywamy słuchając czytanych książek i muzyki.

 

NASZ  ROZKŁAD  DNIA

 

7:00 – 8:00  Schodzenie się dzieci do przedszkola. Indywidualne rozmowy z dziećmi i z rodzicami. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy stolikowe, dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne.

8:00 – 8:30 Zabawy dowolne wg potrzeb i pomysłów dzieci. Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe. Prace porządkowe w sali. Zabiegi higieniczno-samoobsługowe związane z przygotowaniem do śniadania.

8:30 – 9:00 Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

9:00 – 9:30 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Zajęcia wychowawczo- dydaktyczne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju.

9:30 – 10:00 Zabawy swobodne. Kontynuowanie prac wynikających z zajęć wychowawczo-dydaktycznych. Czynności organizacyjno-porządkowe.

10:00 – 12.00 Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze, wycieczki – swobodna aktywność dzieci. Zajęcie ruchowe w sali (w razie niekorzystnej aury)

12:00 – 12:30 Obiad – wspieranie samodzielnych działań dziecka, kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych. Samodzielne spożywanie posiłku, prawidłowe posługiwanie się sztućcami.

12.30 – 13.00 Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej lub słuchaniu bajek.

13.00 – 14:00 Zajęcia indywidualne z dzieckiem zdolnym lub z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

14.00-14.30 Czynności samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku.

14:30 – 15:00 Podwieczorek – wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

15:00 – 17:00 Zabawy dowolne; czytanie literatury dziecięcej, fragmentów książek. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Zabawy w kole, zabawy stolikowe, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Zabawy na świeżym powietrzu. Ćwiczenia artykulacyjne, ortofoniczne, słuchowe. Porządkowanie sali. Rozchodzenie się dzieci.