Grupa III – Żabki

 

Agnieszka Mucha

nauczyciel kontraktowy

     
 

Ewa Brzezińska

pomoc nauczyciela

 

Uśmiechnięte Żabki witają!

 

Jesteśmy wesołą, roześmiana grupą. Chodzimy do przedszkola drugi rok i dobrze już się znamy. Wspólnie bawimy się, uczymy i odkrywamy otaczający nas  świat. Chętnie śpiewamy i tańczymy. Lubimy też rysować, liczyć, recytować.  Nasze głowy ciągle pełne pomysłów. Uwielbiamy zabawy ruchowe i nasze spacery. Bardzo lubimy przychodzić do przedszkola, dlatego, że miło i wesoło mija nam tu czas.

 

Ramowy plan dnia Żabek

 

07.00 – 08.15.          Schodzenie się dzieci do przedszkola. Indywidualne rozmowy z dziećmi. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Praca o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym. Zabawy kierowane z elementami stymulacji sensorycznej. Zestaw ćwiczeń porannych.

08.15 – 08.30.          Czynności higieniczno – samoobsługowe przed śniadaniem.

08.30 – 09.00.          Śniadanie.

09.00 – 11.45.          Zintegrowana działalność edukacyjna z całą grupą w oparciu o podstawę programową i przyjęty program. Wyzwalanie aktywności dziecka w różnych sferach rozwoju. Pobyt na świeżym powietrzu przeznaczony na spacery, zajęcia ruchowe, obserwacje przyrodnicze. Język angielski. Zabawy swobodne.

11.45 – 12.00.          Zabiegi higieniczno – samoobsługowe związane z przygotowaniem do obiadu.

12.00 – 12.30.          Obiadsamodzielne spożywanie posiłku, prawidłowe posługiwanie się sztućcami.

12.30 – 14.15.          Odpoczynek poobiedni przy muzyce relaksacyjnej lub słuchaniu bajek. 

13.00 – 14.20.          Praca wyrównawcza, praca z dzieckiem zdolnym bądź wymagającym wsparcia, zajęcia dodatkowe. Czytanie literatury dziecięcej. Ćwiczenia artykulacyjne i oddechowe. Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci. Pobyt na świeżym powietrzu.

14.15 – 14.30.          Zabiegi higieniczno – samoobsługowe związane z przygotowaniem do podwieczorku. 

14.30 – 15.00.          Podwieczorek.

15.00 – 17.00.          Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy ruchowe, plastyczno – techniczne, prace porządkowe. Gry i zabawy stolikowe. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Porządkowanie sali. Rozchodzenie się dzieci.