ANEKS DO PROCEDURY ORGANIZACJI OPIEKI  W CZASIE PANDEMII COVID-19 OPRACOWANY NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH PRZECIWEPIDEMICZNYCH GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO Z DNIA 25 SIERPNIA 2020 r.


PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI W CZASIE PANDEMII COVID-19 Z DNIA 4 MAJA 2020 r.


PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECI Z PRZEDSZKOLA NR 3 ŁUGUŚ W KARCZEWIE W CZASIE PANDEMII COVID – 19.


PROCEDURA STOSOWANIA ZASAD HIGIENY PRZEZ DZIECI W PRZEDSZKOLU NR 3 ŁUGUŚ W KARCZEWIE W CZASIE PANDEMI COVID – 19


PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19 W PRZEDSZKOLU NR 3 ŁUGUS W KARCZEWIE.


PROCEDURA SPRAWNEGO PRZEPŁYWU INFORMACJI OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE PRZEDSZKOLA NR 3 ŁUGUŚ W KARCZEWIE.


PROCEDURA ZGŁASZANIA, REKRUTOWANIA I PRZYJMOWANIA DZIECI NA ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE Z ELEMENTAMI DYDAKTYCZNYMI.