Grupa VI – Ługusie

 

Renata Nowak

nauczyciel mianowany

 

Agnieszka Dąbrowska

 

 

Jadwiga Gac

pomoc nauczyciela

 To My rezolutne Starszaki Ługusiaki!

 

Jesteśmy bardzo radosnymi, ruchliwymi, pełnymi pozytywnej energii i zapału do codziennych zabaw i nauki dziećmi. Bardzo lubimy zabawy ze śpiewem, tańcem oraz zajęcia ruchowe. Chętnie poznajemy również literki i cyferki. Nasze działania rozwijają samodzielność oraz wpływają na rozwój naszych wszechstronnych zainteresowań. Lubimy wykonywać prace plastyczne różnymi technikami, opowiadać o naszych codziennych przygodach oraz śpiewać piosenki. Realizując treści programowe z wielu obszarów edukacyjnych podejmujemy różne formy aktywności. Dużo radości sprawiają nam spacery i zabawy na placu przedszkolnym, gdzie rozładowujemy pokłady naszej energii.

 

Nasz harmonogram dnia

 

07.45. – 08.15.            Zabawy według inwencji dzieci w kącikach tematycznych. Praca o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym. Zabawy kierowane z elementami stymulacji sensorycznej. 

08.15. – 08. 25.           Zestaw ćwiczeń porannych.

08.25. – 08.30.            Czynności higieniczno – porządkowe.

08.30 – 09.00.             Śniadanie.

09.00 – 10.00.             Zintegrowana działalność edukacyjna z całą grupą w oparciu o podstawę programową i przyjęty program. Rozwijanie aktywności dziecka w różnych sferach.

10.00 – 10.30.             Zabawy dowolne.

10.30 – 11.45.             Pobyt na świeżym powietrzu przeznaczony na spacery, zajęcia ruchowe, obserwacje przyrodnicze.

11.45 – 12.00.             Czynności higieniczne. Praca dyżurnych. Pomoc w nakrywaniu do posiłku.

12.00 – 12.30.             Obiad. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku. 

12.30 – 13.00.             Relaksacja. Muzykoterapia. Bajkoterapia.

13.00 – 14.25.             Praca wyrównawcza, praca z dzieckiem zdolnym, zajęcia dodatkowe. Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci. Pobyt na świeżym powietrzu.

14.25. – 14.30.            Czynności samoobsługowe. 

14.30 – 14.50.             Podwieczorek.

14.50 – 15.15.             Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy ruchowe, plastyczno – techniczne, tematyczne, prace porządkowe.