PRAWA DZIECKA

 

 Każde dziecko ma prawo do:
– imienia i nazwiska
– rodziny i własnego domu
– miłości i troski
– szacunku dola własnych potrzeb
– akceptacji swoich uczuć
– bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
– zabawy i wypoczynku
– przyjaźni, kolegów i koleżanek
– pomocy, jeśli jej potrzebuje
– poszanowania własności
– możliwości dokonywania wyborów
– rozmowy na każdy temat
 konwencja dla dzieci

przestrzeganie praw dziecka w Polsce

dzieci w Polsce
 prawo

 

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”