RZECZNIK PRAW DZIECKA
Biuro Rzecznika Praw Dziecka rozpatruje sprawy, gdy zawiodły istniejące procedury służące dobru dziecka, gdy prawa dziecka nie są dostatecznie wypełniane i nikt z najbliższych (rodzice, opiekunowie, wychowawcy lub nauczyciele) przy pomocy właściwych, powołanych do tego instytucji nie potrafią temu zaradzić.
 
Kontakt:
Rzecznik Praw Dziecka
ul. Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa
Telefon: (22) 583 66 00 
Fax.: (22) 583 66 96
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 08.15-16.15.
Adres poczty elektronicznej: rpd@brpd.gov.pl

FUNDACJA DZIECI NICZYJE
Fundacja Dzieci Niczyje jest organizacją pozarządową, której celem jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem oraz pomoc dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom i opiekunom.
Kontakt:
Fundacja dzieci niczyje
ul. Katowicka 31
03-932 Warszawa
Telefon: 22 616 02 68
Fax.: 22 616 03 14
Adres poczty elektronicznej:fdn@fdn.pl
 
 
OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY
Jednym z zadań OgólnopolskiegoPogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” jest prowadzenie ogólnopolskiego telefonu interwencyjnego dla osób krzywdzonych przez najbliższych.
Kontakt:
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa
Infolinia 801 120 002
Telefon: do sekretariatu 22 666-10-36
Fax.: 22 250-63-11
Adres poczty elektronicznej:
biuro@niebieskalinia.info