Kącik logopedyczny
 
„Słowa dobrze wypowiadamy, bo sprawny język i wargi mamy”
 

Aby dziecko w wieku przedszkolnym prawidłowo wypowiadało wszystkie głoski

zgodnie z rozwojem mowy, niezbędny jest odpowiedni poziom sprawności narządów

artykulacyjnych. Narządy mowy można usprawniać i pomóc w tym mogą zarówno

pracownicy przedszkola jak i rodzice podczas wspólnego spędzania czasu z dzieckiem w domu. Zabawy i ćwiczenia logopedyczne powinny być krótkie (10-15 min.), ale prowadzone regularnie, najlepiej codziennie.

       Coraz większa ilość dzieci w wieku przedszkolnym ma rażące wady wymowy. Spora grupa mówi niestarannie i niedokładnie pod względem artykulacji. Ćwiczenia umieszczone poniżej na pewno pomogą w poprawie wyrazistości i płynności wymowy. Wspólny czas spędzony z dzieckiem przed lustrem może stanowić ciekawe urozmaicenie zabaw oraz będzie znakomitą formą profilaktyki logopedycznej.

 

Ćwiczenia warg

 
 Wymawianie samogłosek u-i, a-o-u, e-o, itp.(zabawa w syrenę karetki, straży)
 Utrzymywanie ołówka między nosem a wargą górną (robimy wąsy)
 Parskanie (motor)
 Gwizdanie
 Dmuchanie na płomień świecy, kulkę papieru

 

Ćwiczenia języka
 Oblizywanie warg przy szeroko otwartych ustach
 Dotykanie językiem wargi górnej i dolnej
 Klaskanie językiem (konik)
 Oblizywanie zębów- usta szeroko otwarte
 Mlaskanie czubkiem i środkiem języka

 

Ćwiczenia oddechowe

 Zdmuchiwanie kartki papieru z gładkiej powierzchni
 Dmuchanie na wiatraczek
 Puszczanie baniek mydlanych

 

Ćwiczenia słuchowe

 Rozpoznawanie i nazywanie głosów zwierząt, dźwięków wydawanych przez przedmioty
 Powtarzanie tempa uderzeń (3-4 uderzenia w różnych kombinacjach)
 Wyłapywanie dźwięków z otoczenia (wsłuchiwanie się w ciszę)

Powyższe ćwiczenia są na pewno znane wszystkim rodzicom, którzy spędzają czas ze swoim dzieckiem. Nie zawsze jednak dorośli są świadomi jak ważne mogą być proste, nie wymagające nakładów pieniężnych i czasu takie zabawy. Pomagając swojemu dziecku w rozwoju jego mowy uczestniczymy jednocześnie w procesie rozwoju całej osobowości, uczymy ciekawości świata, prowokujemy do eksperymentów, dbamy, aby dziecko aktywnie uczestniczyło w życiu społecznym, jakie stanowi dla niego dom i przedszkole.

Opracowanie: D. Brańka

Rady logopedyczne dla rodziców