RAMOWE  ROZKŁADY  DNIA W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH

 

GRUPA BIEDRONKI

 

Czas   Forma aktywności
 630 – 700   Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze. Indywidualne rozmowy z dziećmi. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci.  Zabawy kierowane z elementami stymulacji sensorycznej. Aktywność w kąciku książki.
700 – 815   Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, indywidualna praca z dziećmi.
815 – 830   Krąg zmysłów – zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych.  Ćwiczenia poranne – zabawy ruchowe integrujące całą grupę, inscenizowane muzyką lub literaturą.
830 – 845   Czynności higieniczno- porządkowe. Przygotowanie do śniadania.
845 – 900   Śniadanie
900 – 1030   Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego. Praca indywidualna.
1030 -1100   Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci.
1100 – 1145   Aktywność ruchowa w ogrodzie. Spacery, obserwacje przyrodnicze.
1145 – 1200   Czynności higieniczno- porządkowe. Przygotowanie do obiadu.
1200 – 1230   Obiad
1230 – 1300   Poobiedni odpoczynek na leżakach m.in. bajkoterapia – słuchanie bajek, opowiadań, utworów literatury dziecięcej. Relaksacja przy utworach muzyki klasycznej.
1300 – 1415   Realizacja propozycji dzieci i nauczycielki. W zależności od pogody zabawy dowolne w sali lub na powietrzu. Praca z zespołem dzieci lub praca indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym (z dziećmi o specjalnych potrzebach, dzieckiem zdolnym). Zabawy wg inicjatywy dzieci w kącikach tematycznych.
1415-1430   Czynności higieniczno- porządkowe. Przygotowanie do podwieczorku.
1430 – 1500   Podwieczorek
1500 – 1530   Zabawy dydaktyczne i ćwiczenia utrwalające treści. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci.
1530 – 1700   Rozchodzenie się dzieci. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci.        

 

GRUPA MOTYLKI

 

7:00 – 8:00  Schodzenie się dzieci do przedszkola. Indywidualne rozmowy z dziećmi i z rodzicami. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy stolikowe, dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne.

8:00 – 8:30 Zabawy dowolne wg potrzeb i pomysłów dzieci. Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe. Prace porządkowe w sali. Zabiegi higieniczno-samoobsługowe związane z przygotowaniem do śniadania.

8:30 – 9:00 Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

9:00 – 9:30 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Zajęcia wychowawczo- dydaktyczne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju.

9:30 – 10:00 Zabawy swobodne. Kontynuowanie prac wynikających z zajęć wychowawczo-dydaktycznych. Czynności organizacyjno-porządkowe.

10:00 – 12.00 Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze, wycieczki – swobodna aktywność dzieci. Zajęcie ruchowe w sali (w razie niekorzystnej aury)

12:00 – 12:30 Obiad – wspieranie samodzielnych działań dziecka, kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych. Samodzielne spożywanie posiłku, prawidłowe posługiwanie się sztućcami.

12.30 – 13.00 Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej lub słuchaniu bajek.

13.00 – 14:00 Zajęcia indywidualne z dzieckiem zdolnym lub z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

14.00-14.30 Czynności samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku.

14:30 – 15:00 Podwieczorek – wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

15:00 – 17:00 Zabawy dowolne; czytanie literatury dziecięcej, fragmentów książek. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Zabawy w kole, zabawy stolikowe, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Zabawy na świeżym powietrzu. Ćwiczenia artykulacyjne, ortofoniczne, słuchowe. Porządkowanie sali. Rozchodzenie się dzieci.

 

GRUPA ŻABKI

 

07.00 – 08.15.          Schodzenie się dzieci do przedszkola. Indywidualne rozmowy z dziećmi. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Praca o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym. Zabawy kierowane z elementami stymulacji sensorycznej. Zestaw ćwiczeń porannych.

08.15 – 08.30.          Czynności higieniczno – samoobsługowe przed śniadaniem.

08.30 – 09.00.          Śniadanie.

09.00 – 11.45.          Zintegrowana działalność edukacyjna z całą grupą w oparciu o podstawę programową i przyjęty program. Wyzwalanie aktywności dziecka w różnych sferach rozwoju. Pobyt na świeżym powietrzu przeznaczony na spacery, zajęcia ruchowe, obserwacje przyrodnicze. Język angielski. Zabawy swobodne.

11.45 – 12.00.          Zabiegi higieniczno – samoobsługowe związane z przygotowaniem do obiadu.

12.00 – 12.30.          Obiadsamodzielne spożywanie posiłku, prawidłowe posługiwanie się sztućcami.

12.30 – 14.15.          Odpoczynek poobiedni przy muzyce relaksacyjnej lub słuchaniu bajek. 

13.00 – 14.20.          Praca wyrównawcza, praca z dzieckiem zdolnym bądź wymagającym wsparcia, zajęcia dodatkowe. Czytanie literatury dziecięcej. Ćwiczenia artykulacyjne i oddechowe. Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci. Pobyt na świeżym powietrzu.

14.15 – 14.30.          Zabiegi higieniczno – samoobsługowe związane z przygotowaniem do podwieczorku. 

14.30 – 15.00.          Podwieczorek.

15.00 – 17.00.          Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy ruchowe, plastyczno – techniczne, prace porządkowe. Gry i zabawy stolikowe. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Porządkowanie sali. Rozchodzenie się dzieci. 

 

GRUPA JEŻYKI

 

07.45. – 08.15.            Zabawy według inwencji dzieci w kącikach tematycznych. Praca o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym. Zabawy kierowane z elementami stymulacji sensorycznej. 

08.15. – 08. 25.           Zestaw ćwiczeń porannych.

08.25. – 08.30.            Czynności higieniczno – porządkowe.

08.30 – 09.00.             Śniadanie.

09.00 – 10.00.             Zintegrowana działalność edukacyjna z całą grupą w oparciu o podstawę programową i przyjęty program. Rozwijanie aktywności dziecka w różnych sferach.

10.00 – 10.30.             Zabawy dowolne.

10.30 – 11.45.             Pobyt na świeżym powietrzu przeznaczony na spacery, zajęcia ruchowe, obserwacje przyrodnicze.

11.45 – 12.00.             Czynności higieniczne. Praca dyżurnych. Pomoc w nakrywaniu do posiłku.

12.00 – 12.30.             Obiad. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku. 

12.30 – 13.00.             Relaksacja. Muzykoterapia. Bajkoterapia.

13.00 – 14.25.             Praca wyrównawcza, praca z dzieckiem zdolnym, zajęcia dodatkowe. Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci. Pobyt na świeżym powietrzu.

14.25. – 14.30.            Czynności samoobsługowe. 

14.30 – 14.50.             Podwieczorek.

14.50 – 15.15.             Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy ruchowe, plastyczno – techniczne, tematyczne, prace porządkowe. 

 

GRUPA PSZCZÓŁKI

 

7.15 – 7.50 –  Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom  dzieci, m.in. konstrukcyjne, plastyczne, tematyczne, badawcze, aktywność  w kąciku książki, itp.

7.50 – 8.30 –  Zabawy j.w. Indywidualna praca  dziećmi

8.30 – 8.45 –   Ćwiczenia poranne, zabawy ilustracyjne, inscenizowane przy piosence

8.45 – 8.55 –  Czynności higieniczno – porządkowe

8.55 – 9.25 –  Śniadanie

9.25 – 10.00 – Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania  przedszkolnego

10.00 – 10.30 – Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna

10.30 – 10.50 – Zabawy dydaktyczne, integrujące grupę

10.50 – 11.40 – Spacer, obserwacje przyrodnicze, pobyt na świeżym powietrzu

11.40 – 11.50 – Śpiewanie piosenek, utrwalanie wierszy, fraz logorytmicznych

11.50 – 12.00 – Czynności higieniczno – porządkowe

12.00 – 12.30 – Obiad

12.30 – 12.45 – Czytanie bajek terapeutycznych, opowiadań

12.45 – 13.50 – Zajęcia relaksacyjne, zabawy ruchowe, zajęcia dodatkowe

13.50 – 14.00 – Czynności higieniczno – porządkowe

14.00 – 14.30 – Podwieczorek

14.30 – 15.00 – Zabawy dydaktyczne, utrwalanie wiadomości

15.00 – 16.15 – Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna. Rozchodzenie się dzieci

 

GRUPA ŁUGUSIE

 

07.45. – 08.15.            Zabawy według inwencji dzieci w kącikach tematycznych. Praca o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym. Zabawy kierowane z elementami stymulacji sensorycznej. 

08.15. – 08. 25.           Zestaw ćwiczeń porannych.

08.25. – 08.30.            Czynności higieniczno – porządkowe.

08.30 – 09.00.             Śniadanie.

09.00 – 10.00.             Zintegrowana działalność edukacyjna z całą grupą w oparciu o podstawę programową i przyjęty program. Rozwijanie aktywności dziecka w różnych sferach.

10.00 – 10.30.             Zabawy dowolne.

10.30 – 11.45.             Pobyt na świeżym powietrzu przeznaczony na spacery, zajęcia ruchowe, obserwacje przyrodnicze.

11.45 – 12.00.             Czynności higieniczne. Praca dyżurnych. Pomoc w nakrywaniu do posiłku.

12.00 – 12.30.             Obiad. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku. 

12.30 – 13.00.             Relaksacja. Muzykoterapia. Bajkoterapia.

13.00 – 14.25.             Praca wyrównawcza, praca z dzieckiem zdolnym, zajęcia dodatkowe. Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci. Pobyt na świeżym powietrzu.

14.25. – 14.30.            Czynności samoobsługowe. 

14.30 – 14.50.             Podwieczorek.

14.50 – 15.15.             Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy ruchowe, plastyczno – techniczne, tematyczne, prace porządkowe.