Plan pracy Rady Rodziców Przedszkola nr 3 „Ługuś” w Karczewie rok szkolny 2017/18

L.pZadanieTerminOsoba odpowiedzialna
1.Walne zebranie informacyjno – organizacyjno – sprawozdawcze:
- Przyjęcie sprawozdania rocznego;
- Wybór władz Rady.
Zaopiniowanie Programu wychowawczego.
15.09Przewodniczący
2.Uchwalenie Planu pracy.
Uchwalenie Planu finansowego;
Omówienie organizacji zbliżających się wydarzeń: Mikołajek, Spotkania przy choince
Przedstawienie propozycji wycieczek
PaździernikPrzewodniczący
3.Omówienie organizacji Spotkania przy choince, Dnia Babci i Dziadka, Balu KarnawałowegoListopadPrzewodniczący
4.Opiniowanie Planu finansowego przedszkola
Organizacja Balu Karnawałowego
GrudzieńDyrektor
5.Omówienie bieżących spraw i potrzebStyczeńPrzewodniczący
6.Omówienie bieżących spraw i potrzeb.
Festynu Rodzinnego
MarzecPrzewodniczący
7.Omówienie bieżących spraw i potrzeb.
Festynu Rodzinnego
KwiecieńPrzewodniczący
8.Omówienie organizacji przedszkola w następnym roku szkolnym.
Omówienie organizacji:
- Dnia Dziecka i Festynu Rodzinnego
- Przygotowanie uroczystego zakończenia roku szkolnego 2016/2017 - pożegnanie Absolwentów
- Ustalenie listy Rodziców – Dobroczyńców przedszkola (listy gratulacyjne)
MajPrzewodniczący
9.Planowanie nowego roku szkolnego
Omówienie efektów edukacyjnych.
CzerwiecPrzewodniczący