Wpłaty na konto bankowe Rady Rodziców dane do przelewu:

Rada Rodziców Przedszkola nr 3 w Karczewie
05-480 Karczew, ul. Miziołka 52

Nr  konta:  59 8023 0009 2002 0011 2888 0001

Bank Spółdzielczy w Karczewie
W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata.