Stawka żywieniowa za 3 posiłki w przedszkolu wynosi 10 zł (śniadanie/obiad/podwieczorek).

Za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu należy wpłacić 1 zł.

Zapłaty dokonują Państwo po zakończonym miesiącu, po otrzymaniu informacji o wysokości opłaty za dziecko.

 

W godzinach 8:00 – 13.00 dziecko przebywa w placówce bezpłatnie.

 

Odpłatność za przedszkole należy dokonać na adres:

Przedszkole nr 3 ŁUGUŚ
05-480 Karczew ul. Miziołka 52

Przy wpłacie podajemy imię i nazwisko dziecka:

opłata za dziecko (imię i nazwisko)
– nr konta 33 8023 0009 2001 0008 1302 0001

Prosimy dokonywać wpłaty do 10- każdego miesiąca