Rekrutacja do Przedszkola nr 3 na rok szkolny 2019/2020

      1. Zarządzenie nr 4/2019 Burmistrza Karczewa z dnia 23 stycznia 2019r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych.
      2. Zarządzenie nr 24/2018 Burmistrza Karczewa z dnia 14 lutego 2018r. w sprawie wprowadzenia jednolitego wzoru dokumentów składanych w postępowaniu rekrutacyjnym dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
      3. Uchwała Nr 460/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia kryteriów rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.