Rekrutacja do Przedszkola nr 3 na rok szkolny 2020/2021

 

   1. Zarządzenie nr 31/2020 Burmistrza Karczewa z dnia 27 marca 2020 r. harmonogram

   2. Uchwała nr li/460/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 lutego 2018 r.

   3. Zarządzenie nr 24/2018 Burmistrza Karczewa z dnia 14 lutego 2018 r. – wzory dokumentów

   4. Obowiązujące wzory dokumentów do złożenia w przedszkolu

Informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli publicznych i pierwszych klas szkół podstawowych na 2020/2021 znajdują się również na stronie internetowej miasta —->